Komentarz – 1/09/2021

Łk 12:35-37: Niech będą przepasane biodra7 wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.

 

Słowo z Łk 12;35-37 wzywa nas do czujności i gotowości… Wyrazem tej czujności jest zapalona pochodnia, która symbolizuje światło wiary, nadziei i miłości, które otrzymaliśmy na chrzcie św. I które podtrzymujemy przez modlitwę , życie sakramentalne i dobre czyny…

Wezwanie do czujności i gotowości może wydawać się trwaniem w jakimś takim napięciu, jakimś takim religijnym nakręceniu, ale nie o to chodzi…Idzie tu przede wszystkim o postawę dyspozycyjności i pokory w przyjmowaniu woli Bożej w naszej codzienności oraz szczerą miłość wyrażającą się w służbie innym ludziom…Takiej postawy uczy nas Bóg , który sam pragnie przepasać się , a nam każe zasiąść do stołu , a obchodząc będzie nam usługiwał…

 Możemy mieć nadzieję na doświadczenie takiej miłości od Boga, jeśli w takiej postawie pokornej miłości będziemy Go naśladowali….

Ks. Andrzej

Ogłoszenia 3 września 2021

Szczęść Boże, przed nami kolejny rok formacyjny. Pragniemy podzielić się z Tobą tym, co czeka nas w najbliższych tygodniach.


1. Czuwanie na Jasnej Górze – 25 września 2021r.

Największym spotkaniem tego roku jest XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętem na Jasnej Górze, które zgromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób.

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się na świeżym powietrzu przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Będziemy prosić Ducha Świętego o rozpalenie
w nas na nowo pierwotnej miłości oraz o nowy ogień dla naszych wspólnot.

Czuwanie to od zawsze okazja na zaproszenie nowych osób z parafii.
Dla wspólnot jest to szansa na odbudowanie i pogłębienie relacji oraz budowanie jedności.

Bezpośrednio po Czuwaniu odbędzie się pierwsze spotkanie
Służby Odnowy Rodzinom.


2. Seminarium o Wspólnocie
zapisy otwarte!

Seminarium o wspólnocie jest przeznaczone dla osób, które pragną na nowo ożywić życie we wspólnocie.

Udział w pierwszych seminariach, przez które Bóg dokonuje największych zmian w naszym życiu, jest dopiero początkiem tej niezwykłej przygody – najlepsze wciąż przed nami! Bogactwo darów Bożych jest niewyczerpane i to od nas zależy, ile dobra przyjmiemy! Seminarium może być również uzupełnieniem formacji dla wspólnot, które korzystały z kursu ENC.

Seminarium to nie tylko katechezy, które pomagają nam zrozumieć Boży zamysł względem nas, lecz także nasza odpowiedź dotycząca konkretnych wezwań.

zapisy na seminarium: https://bit.ly/2WkjWV1
podręcznik uczestnika: https://agappe.shop/strona-glowna/192-seminarium-o-wspolnocie.html

 

3. Szkoła Proroków
zapisy otwarte!

Szkoła Proroków to propozycja dla wszystkich osób formujących się we wspólnotach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Z pewnością jest to obowiązkowa pozycja dla osób odpowiedzialnych (liderów, animatorów, księży), które na co dzień rozeznają do czego zaprasza ich Duch Święty. To również propozycja dla osób, które posługują charyzmatem proroctwa, tworzą diakonie prorockie lub zajmują się formacją wewnątrz diakonii. To w końcu propozycja dla wszystkich osób, które mają doświadczenie chrztu w Duchu Świętym.

Charyzmaty są darmo danymi darami łaski do budowania wspólnoty i Kościoła, nie można na nie ani zasłużyć, ani nie można ich wypracować. Tym bardziej nie można stać się prorokiem po odbyciu Seminarium. Szkoła Proroków pomoże nam określić kim jest prawdziwy prorok, na czym polega Jego posługa we wspólnocie oraz pomoże rozeznać dar proroctwa.

Szkoła Proroków kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie zawartych treści. Formacja dla całej wspólnoty pomoże zbudować jedność, uporządkuje wiedzę
o charyzmacie prorockim, pomoże się otworzyć na ten dar we wspólnocie.
Szkoła Proroków może być również doskonałym uzupełnieniem Seminarium o Wspólnocie. Głównym głoszącym jest ks. Mateusz Kicka, prezbiter diec. zamojsko-lubaczowskiej, autor wielu książek o proroctwie, rekolekcjonista, zaangażowany we wspólnotę Mamre. Osoby, które korzystały ze Szkoły Proroków w diec. przemyskiej
i lubelskiej w tym wydaniu znajdą nowe interesujące treści.

zapisy: https://bit.ly/3j8uW0M
podręcznik uczestnika: https://agappe.shop/strona-glowna/24-szkola-prorokow-podrecznik-uczestnika.html

Komentarz

Komentarz do Słowa: W chrześcijaństwie, a ściślej w Kościele Katolickim jest wiele dróg i wielu mistrzów rozwoju życia duchowego. Najbardziej popularne metody rozwoju duchowego to szkola franciszkańska, dominikańska, benedyktyńska, karmelitańska i ignacjańska. Te drogi i mistrzowie życia duchowego pomagają nam zbliżyć się .do prawdy – do Jezusa, ale zawsze pozostaną one jedynie narzędziem, pomocą. Najważniejsze jest by po takim zbliżeniu się do źródła Prawdy – do Jezusa, z tego źródła korzystać, czerpać. Codzienny kontakt ze słowem Bożym, niedzielna Eucharystia, adoracja Najświętszego sakramentu, medytacja… to czerpanie z samego źródła, które prowadzi do prostoty i pokory serca, przemienia duchowo, jest „wewnętrznym balsamem” – przynosi ukojenie duszy. Przemieniając nas, przemienia innych, wnosi dobro i miłość w świat… Pan Jezus zaprasza nas wszystkich jako tych utrudzonych i obciążonych, byśmy przyjęli Jego jarzmo, czyli powierzyli się Jemu i przejmowali postawę Jego serca, które jest łagodne, delikatne, pokorne, ciche, dalekie od wyniosłości, emanujące pokojem i przelewające miłość na tych, którzy chcą przebywać w Jego bliskości.

ks.Andrzej

Komentarz z dn. 25.05.2021

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Kluczem do rozumienia całej Biblii jest Miłość. Bóg, który jest Miłością stworzył nas z miłości i powołał do miłości. Dlatego też tak często Słowo Boże przypomina nam o miłości i wyjaśnia na czym ta miłość polega. Św. Jan w swoim liście przypomina o tym co powiedział Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” . Pan Jezus wyjaśnił co to znaczy posługując się alegorią winnego krzewu i latorośli. Jeśli będziemy trwać w nim poprzez zachowywanie przykazania miłości, będziemy trwać w Bogu i doświadczać owoców Jego Ducha. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.

Tradycja mówi, że kiedy św. Jana – już jako starca – pytano o nauczanie Pana, on powtarzał zawsze słowa nowego przykazania. Kiedy go pytano, czemu nie mówi o niczym innym, odpowiadał: „Bo to jest przykazanie Pana! Jeśli nim żyjemy – to wystarczy”.

ks.Andrzej