Ogłoszenia

Rada KZK zdecydowaliśmy o przesunięciu majowego czuwania na 25 września (sobota). Ufamy, że wrzesień pozwoli nam się zgromadzić i wspólnie modlić, a spotkanie on-line pozostanie jedynie alternatywną opcją. Spotkanie odbędzie się na błoniach w godz. 9:00-16:00, 21:00 Apel.

Do tego czasu pragniemy przygotować materiały, które mogą być cenną propozycją formacyjną. Wszystkie warsztaty i seminaria są bezpłatne, z możliwościa złożenia dobrowolnej ofiary na Fundacje KZK. Zapisy i szczegóły dot. propozycji formacyjnej wyślemy w osobnych mailach, wszystkie niezbędne informacje pojawią się również na odnowa.org

1. Ogólnopolskie warsztaty dla liderów (on-line, bezpłatne)
data rozpoczęcia: druga połowa maja
4 spotkania formacyjne, głoszący Jim Murphy – czekamy na potwierdzenie szczegółów, zapisy wkrótce.

2. Seminarium Odnowy Kościoła (on-line, bezpłatne) odp. diec. przemyska
data: 10 maj – 28 czerwiec (poniedziałki), zapisy od 14 kwietnia
prowadzący: ks. Daniel Trojnar i Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi
Seminarium proponujemy jako wspólne dzieło wspólnotom Odnowy i Oazy.

Seminarium oparte o 7 Listów do Kościołów z Apokalipsy św. Jana. Dla uczestników przygotowaliśmy konferencje (transmisja na żywo) i materiały elektroniczne na małe grupy dzielenia.

Zapraszamy również do włączania się całymi diecezjami oraz do organizowania grup dzielenia on-line w ramach wspólnot. O szczegółach i zapisach poinformujemy w osobnym mailu.

3. Ogólnopolskie Warsztaty dla Proroków odp. diec. zamojsko-lubaczowska
prowadzący: ks. Mateusz Kicka, 5 spotkań (transmisja on-line), konferencje, modlitwa, panel dyskusyjny
data: maj/czerwiec, zapisy od 15 kwietnia

4. Seminarium o Wspólnocie (on-line, bezpłatne), odp. diec. lubelska
data rozpoczęcia: początek września, zapisy od 16 kwietnia

O tym seminarium wspominamy w aktualnych Zeszytach Odnowy w Duchu Świętym (plan seminarium, wstęp, katecheza do 1 tygodnia)

https://odnowa.org/blog/zeszyty-seminarium-o-wspolnocie-katecheza.html

Dla uczestników przygotowujemy materiały wideo + materiały uczestnika do dzielenia w grupach (książka).

5. Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego (on-line, bezpłatne)
data:  seminarium dostępne w dowolnym momencie, organizacja spoczywa na odpowiedzialnych we wspólnocie / diecezji, zapisy aktywne

https://odnowa.org/blog/seminarium-uzdrowienia-wewnetrznego-on-line.html

6. Katolicka Szkoła Uwielbienia (on-line, bezpłatne)
data rozpoczęcia: w trakcie trwania

dostęp: https://odnowa.org/biblioteka-formacji/katolicka-szkola-uwielbienia.html

7. Wspólnotowe Seminarium Ewangelii wg. św. Łukasza (on-line, bezpłatne)
dostęp: https://odnowa.org/blog/jak-korzystac-ze-wspolnotowego-studium-ewangelii-wg-swietego-lukasza.html

8. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (on-line, bezpłatne)
dostęp: https://odnowa.org/biblioteka-formacji/reo-sow-rekolekcje-ewangelizacyjne-odnowy.html

9. Oddanie 33
Zachęcamy również gorąco wszystkich kapłanów do uczestnictwa w rekolekcjach. Jednym z głoszących jest Bp Andrzej Przybylski.

https://oddanie33.pl/dla-kaplanow

Komentarz z dn. 20.04.2021

„RZEKLI WIĘC DO NIEGO: PANIE< DAWAJ NAM ZAWSZE TEGO CHLEBA” J6,34
Siostry i Bracia, jak już wspomniałem we wstępie do Mszy św. trwamy w radości uroczystego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, tę radość przeżywamy w głębi serca, ale wyrażamy tę radość także w radosnych śpiewach. I w związku z tym może to być zagadkowe, dlaczego w tak radosnym czasie wielkanocnym, Słowo Boże przedstawia nam wręcz tragiczne wydarzenie – ukamienowanie Szczepana… Przychodzą na myśl 2 powody: – Duch św. przypomina nam, że radość wielkanocna to radość paschalna, a więc uwielbiamy nie tylko Chrystusa Zmartwychwstałego, ale uwielbiamy Chrystusa Paschalnego (ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – przypominają o tym też otwarte rany w uwielbionym Ciele Pana…, a w liturgii krzyż i Paschał przebity gronami w Wielką Sobotę). To bardzo ważne, aby pamiętać, ile kosztowało nasze odkupienie i uświadomić, że to misterium paschalne ciągle trwa: w Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa czyli we wspólnocie Kościoła i w poszczególnych jego członkach – w każdym z nas. W każdym z nas każdego dnia możemy zauważyć tę paschalność, czyli doświadczenie trudu, cierpienia – krzyża, ale i radości nowego życia… Tę paschalność chrześcijańskiego życia widzimy bardzo wyraźnie w życiu świętych i męczenników jak np. w życiu pierwszego męczennika – św. Szczepana (ale także naszej codzienności) – Św. Szczepan to kolejny świadek zmartwychwstałego Pana. On bardzo wyraźnie pokazuje, że jest uczniem Jezusa, naśladuje go modląc się za swoich wrogów (Panie nie poczytaj im tego…) i nie tylko wyznaje wiarę w to, że Jezus zmartwychwstał, ale wyznaje wiarę, że Jezus jest Bogiem. (zwróćmy uwagę, on nie mówi: ręce Twoje Ojcze oddaje ducha mego…ale Tobie Jezu czyli wierzy że Jezus jest Bogiem….) Tak więc pierwsze czytanie przedstawia nam św. Szczepana jako chrześcijanina – naśladowcę Jezusa i pierwszego męczennika za wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa jako Boga, – ponieważ jego świadectwo ma umocnić naszą wiarę… Siostry i Bracia, wszyscy potrzebujemy stałego umacniania naszej wiary… wiara jest procesem dynamicznym, albo się rozwija albo słabnie. Jeśli nie pielęgnujemy wiary, jeśli nie pracujemy nad wiarą to ona słabnie, a może nawet obumrzeć… Każdego dnia spożywamy posiłki, karmimy się, aby żyć fizycznie, biologiczne. Jakość naszego życia zależy od ilości i jakości pożywienia. Ta zasada dotyczy także życia duchowego, które opiera się na wierze. Tak więc każdego dnia potrzebujemy pokarmu duchowego. Jeżeli nie zatroszczymy się o to by karmić się Bogiem, Jego Miłością, to nie będzie w nas życia Bożego i nie będzie wiary albo będzie bardzo słaba i chwiejna… Na kartach ewangelii czytamy o wielu znakach i cudach, przez które Pan wzbudzał wiarę i umacniał wiarę, ale znaki i cuda to za mało by naprawdę wierzyć… Wielu ludzi widziało znaki, cuda i nie wiele im to pomogło, zatrzymali się na powierzchni… nie pogłębili swojej wiary, nie przyjęli Jezusa jako Boga, ale pozostali na słabej wierze, która oczekuje tylko na kolejne znaki i cuda… („jaki więc uczynisz znak, cóż zdziałasz? – byśmy uwierzyli”) Dziś podobnie wielu chrześcijan oczekuje od Boga tylko poprawy jakości życia fizycznego i może społecznego, a przecież Pan Jezus pragnie dla nas czegoś o wiele, wiele więcej! Dlatego proponuje Siebie samego jako pokarm duchowy, pokarm z Nieba: „Ja jestem chlebem życia” Kochani, ten chleb jest dziś dostępny na wyciągnięcie dłoni… w czasie każdej Eucharystii… ten chleb, ta hostia to On… ten sam Paschalny, ukrzyżowany i zmartwychwstały, Uwielbiony… Czy każdego dnia pragniesz przede wszystkim tego chleba? Warto każdego dnia zatroszczyć się o ten pokarm duchowy potrzebny do życia duchowego – wiecznego; warto prosić słowami z dzisiejszej Ewangelii: „Panie dawaj nam zawsze tego chleba” i karmić się Ciałem Pana i adorować Boga żywego w Najświętszym Sakramencie… Maryjo wspomożycielko wiernych módl się za nami. Amen.
ks. Andrzej

Komentarz do słowa z 13.04.2021

Myślę, że nikt z nas nie dziwi się Nikodemowi, że zapytał Jezusa: jak to jest możliwe to takie powtórne narodzenie się? To bardzo ważne pytanie myślę, dla nas wszystkich i jeszcze ważniejsza odpowiedź, bo pokazuje nam kierunek, drogę i sposób wejścia do innego wymiaru życia, nowego życia, życia w Duchu Świętym. Dlatego wsłuchajmy się bardzo uważnie w tę odpowiedź Pana Jezusa i wracajmy do niej często: „ jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”

To „wywyższenie” Syna Człowieczego obiektywnie już się dokonało On zasiada po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego w NIEBIE, ale to wywyższenie Syna Człowieczego musi się jeszcze dokonać także w każdym z nas. Jeśli chcemy, aby Syn Człowieczy został wywyższony w naszym życiu osobistym patrzmy uważnie jak dokonało się to obiektywne wywyższenie Syna Człowieczego – Jezusa Chrystusa.

To wywyższenie ostateczne które już się dokonało jest ściśle związane – uwarunkowane „wywyższeniem” Syna Człowieczego na krzyżu! czyli z Jego męką i śmiercią.  Takie wywyższenie było zapowiadanie w Starym Testamencie przez Mojżesza w wywyższeniu na palu miedzianego węża na pustyni. Kto wówczas spojrzał z wiarą na węża, był zachowany przy życiu i był chroniony przed śmiercią od ukąszeń jadowitych wężów.   Podobnie teraz patrzenie z wiarą na Jezusa wywyższonego na drzewie krzyża zachowuje nas od śmierci duchowej spowodowanej „ukąszeniem” przez „węża starodawnego”, czyli szatana…. 

Podsumowując i trochę upraszczając: Siostry i Bracia, aby powtórnie narodzić się potrzebujemy osobistego wejścia w paschalne wydarzenia Jezusa Chrystusa – w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a to dokonuje się przez chrzest święty, który już przyjęliśmy (staliśmy się nowym stworzeniem, narodziliśmy się powtórnie, zostaliśmy uwolnieni od skażenia grzechem, i zamieszkuje w nas Duch święty, jesteśmy dziećmi Bożymi i jesteśmy zaproszeni i przeznaczeni do chwały Nieba.

Jednak nie oznacza to, że już nic nie musimy robić.

Tak jak każdego dnia budzimy się, oddychamy, żyjemy fizycznie, tak też ciągle potrzebujemy odnawiania w duchu chrztu świętego.

To o czym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, od jakiegoś czasu nazywane jest w Kościele chrztem w Duchu św., ale Ojciec Raniero Cantalamessa mówi, że lepiej to nazwać odnowieniem się w Duchu chrztu świętego…  ponieważ tu nie chodzi o jakiś drugi chrzest, ale odnowienie tego co się dokonało w sakramencie chrztu świętego. (w wyznaniu wiary powtarzamy wierzę w jeden chrzest na odpuszczenie grzechów) Tego odnawiania się w duchu Chrztu św. potrzebujemy ciągle na nowo. W czasie chrztu polewani jesteśmy wodą co symbolicznie oznacza zanurzenie w wodzie i obmycie z grzechu mocą Ducha Świętego i takiego zanurzenia odradzającego do nowego Bożego życia potrzebujemy ciągle… 

Pierwszym sposobem takiego zanurzenia się – jest zanurzenie się w Bożym Słowie, a potem jako kontynuacja tego zanurzenia zjednoczenie z Bogiem w Eucharystii w Komunii Świętej… i oczywiście kiedy upadamy, gdy grzech osłabia i niszczy naszą więź z Bogiem potrzebujemy zanurzenia w sakramencie pokuty i pojednania, gdzie na nowo odnawia się w nas łaska Chrztu Świętego… i w innych sakramentach.

Kochani, korzystajmy z tego, bierzmy wszystko co Jezus zostawił nam w Kościele, bo dzięki temu stale możemy się powtórnie rodzić do nowego życia, życia w Bogu, życia w Chrystusie, życia w Duchu św. Amen.

ks. Andrzej