Komentarz z dn. 31.05.2023

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!  W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!  Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy […]

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W sobotę 27 maja odbyła się w Katedrze w Łomży wigilia Zesłania Ducha Świętego. Na uroczystości zebrały się licznie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, oraz mieszkańcy Łomży. Rozpoczęliśmy uroczyście odśpiewaniem Akatystu na cześć Ducha Świętego. Po modlitwie Uwielbienia, Konferencję wygłosił Ks. Jacek. Przypomniał nam w przywołanych fragmentach Pisma Świętego, jak Duch Święty od stworzenia Świata działał wśród nas […]

Komentarz do słowa

24.05.2023 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,a wielkość Jego niezgłębiona.  Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dziełai zwiastuje Twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatui rozpowiadają Twe cuda. Ps 145, 3-5  Najpiękniejszą modlitwą biblijną jest wysławianie wielkich dzieł Boga, które mówią o Jego miłości, miłosierdziu, dobroci, łagodności wobec swoich stworzeń. Te wielkie dzieła Pana to przede wszystkim dar istnienia, dar […]

Komentarz do słowa

10.05.2023  Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki.  Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach.  1 Kor7, 7.17 Słowo, które Duch Święty kieruje do nas z 1 listu św. Pawła Apostoła do Koryntian […]