Komentarz z dn. 14.06.2023

 Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga.  A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. RZ 15, 7. 13. Św. Paweł zachęca chrześcijan do wzajemnej życzliwości i jedności w Chrystusie. Warto zwrócić szczególną uwagę na wersety 7-9, które podkreślają, że Chrystus […]

Komentarz z dn. 31.05.2023

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!  W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!  Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy […]

Komentarz do słowa

10.05.2023  Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki.  Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach.  1 Kor7, 7.17 Słowo, które Duch Święty kieruje do nas z 1 listu św. Pawła Apostoła do Koryntian […]

Komentarz do Słowa

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.  Łk 10,1-2 Słowo to kojarzy mi się z powołaniem do życia, do wiary, do szczęścia, do miłości, do […]

Słowo z komentarzem – 22.03.2023

A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Słowo Boże (Rz 15, 5-7) – zaprasza nas byśmy dziś, oczyma duszy spojrzeli na Jezusa i spróbowali dostrzec w […]

Konferencja cz.2 ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA

Mt 16,18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 1. Na czym polega istota świętości Kościoła?  Nierzadko zdarza się, że ludzie wątpią w świętość Kościoła, ponieważ spotkali się ze złym zachowaniem, albo gorszącym stylem życia jakiegoś księdza czy biskupa, czy może chrześcijanina, który udziela […]