Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W sobotę 27 maja odbyła się w Katedrze w Łomży wigilia Zesłania Ducha Świętego. Na uroczystości zebrały się licznie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, oraz mieszkańcy Łomży. Rozpoczęliśmy uroczyście odśpiewaniem Akatystu na cześć Ducha Świętego. Po modlitwie Uwielbienia, Konferencję wygłosił Ks. Jacek. Przypomniał nam w przywołanych fragmentach Pisma Świętego, jak Duch Święty od stworzenia Świata działał wśród nas […]

Komentarz do słowa

24.05.2023 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,a wielkość Jego niezgłębiona.  Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dziełai zwiastuje Twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatui rozpowiadają Twe cuda. Ps 145, 3-5  Najpiękniejszą modlitwą biblijną jest wysławianie wielkich dzieł Boga, które mówią o Jego miłości, miłosierdziu, dobroci, łagodności wobec swoich stworzeń. Te wielkie dzieła Pana to przede wszystkim dar istnienia, dar […]

Droga Światła

W środę 12 kwietnia braliśmy udział w Drodze Światła. Droga światła jest nabożeństwo odprawiane w Kościele Katolickim w okresie wielkanocnym. Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację […]

Spotkanie Liderów i Animatorów

W sobotę 15 kwietnia 2023 roku spotkaliśmy się w Hodyszewie na spotkaniu Liderów i Animatorów. Z tej okazji mogliśmy wysłuchać konferencji wygłoszonej przez Ks. Adama Ulatowskiego, oraz krótkich świadectw osób posługujących we Wspólnocie Odnowy w Duchy Świętym. Po Eucharystii dokonaliśmy Aktu Zawierzania Odnowy Matce Najświętszej. Na zakończenie spotkania udaliśmy się do Widźgowa, gdzie odbyło się zwiedzanie Domu Rekolekcyjnego, oraz mogliśmy […]