Ostatnie spotkanie z Ks. Andrzejem

Dziękujemy księdzu Andrzejowi za opiekę duszpasterską nad naszym Wieczernikiem. Niech Pan Jezus Cię przez życie prowadzi, a Duch Święty stale obdarza Cię swymi darami. 

Komentarz z dn. 14.06.2023

 Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga.  A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. RZ 15, 7. 13. Św. Paweł zachęca chrześcijan do wzajemnej życzliwości i jedności w Chrystusie. Warto zwrócić szczególną uwagę na wersety 7-9, które podkreślają, że Chrystus […]

Komentarz z dn. 31.05.2023

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!  W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!  Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy […]

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W sobotę 27 maja odbyła się w Katedrze w Łomży wigilia Zesłania Ducha Świętego. Na uroczystości zebrały się licznie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, oraz mieszkańcy Łomży. Rozpoczęliśmy uroczyście odśpiewaniem Akatystu na cześć Ducha Świętego. Po modlitwie Uwielbienia, Konferencję wygłosił Ks. Jacek. Przypomniał nam w przywołanych fragmentach Pisma Świętego, jak Duch Święty od stworzenia Świata działał wśród nas […]

Komentarz do słowa

24.05.2023 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,a wielkość Jego niezgłębiona.  Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dziełai zwiastuje Twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatui rozpowiadają Twe cuda. Ps 145, 3-5  Najpiękniejszą modlitwą biblijną jest wysławianie wielkich dzieł Boga, które mówią o Jego miłości, miłosierdziu, dobroci, łagodności wobec swoich stworzeń. Te wielkie dzieła Pana to przede wszystkim dar istnienia, dar […]