Spotkanie 30.11.2022

słowo na ten tydzień: MT 4, 18-19 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Słowo z komentarzem z dn. 26.10.2022

Ef 5, 1-2 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. W słowie, które usłyszeliśmy dzisiaj, Paweł Apostoł zapewnia nas o miłości Boga, która wypływa przede wszystkim z tego, że jesteśmy Jego dziećmi i to umiłowanymi. Święty […]

Słowo z komentarzem -12.10.2022

Rz 12, 1-2 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej1. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Słowo Boże na różne sposoby […]

Konferencja „Uwielbienie” ze spotkania z dnia 5.10.2022

Rozpocznijmy cytatem z Księgi Tobiasza: „Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności” (Tb 12,6). Słowo Boże wzywa nas do oddania Bogu chwały, do wysławiania Go i uwielbiania. Aby dobrze […]

Słowo i komentarz ze spotkania z 28 września

 Jk 5,16b; „Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”  W tym krótkim zdaniu, które usłyszeliśmy bardzo ważne jest każde słowo, każde stwierdzenie: Zwróćmy uwagę na trzy elementy tego zdania: moc, wytrwałość i sprawiedliwość. Moc – modlitwa ma swoją moc, ale nie sama jak to niektórzy myślą i mówią modlitwa ma moc… takie stwierdzenie sugeruje, że modlitwa działa jak jakieś zaklęcie, albo […]

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” wznawia cotygodniowe spotkania modlitewne, które będą odbywać się we środy po wieczornej Mszy Św. począwszy od 7 września. Spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych. Serdecznie zapraszamy do salki w Domu Parafialnym.