Najbliższe rekolekcje

REKOLEKCJE BIBLIJNE

Polecane dla wszystkich chcących pogłębić wiedzę biblijną oraz doświadczenie modlitwy Słowem Bożym.

Prowadzący: ks. dr Zbigniew Skuza, biblista

Miejsce: Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II przy WSD w Łomży

Koszt: 270 zł (w tym: trzy noclegi i 9 posiłków)

Odpowiedzialna za organizację z ramienia Rady Pastoralnej: Dorota Śledzińska (tel. 607 890 086)

***Proszę o wpłatę zaliczki (70 zł, lub, jeśli ktoś woli całej kwoty – 270 zł) na konto Fundacji Wytchnienie do 20 czerwca 2022).

Fundacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
w Diecezji Łomżyńskiej „WYTCHNIENIE”
18-400 Łomża
nr konta:    49 8757 0001 0003 6849 2000 0030
w tytule: Rekolekcje Biblijne, nazwisko uczestnika(ów)

link do zapisów:

REKOLEKCJE BIBLIJNE:   https://forms.gle/ENk6kVQB1mptXaFW7

 

SZKOŁA ANIMATORA ROK I

Polecane dla chętnych pragnących podejmować posługę animatora we wspólnocie. Warunkiem uczestnictwa jest przeżycie Rekolekcji Uzdrowienia Wspomnień. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Prowadzący: ks. dr Wojciech Nowacki, Małgorzata Murawska (tel. 501 640 379), Celina Piszczatowska (tel. 601 459 515)

Miejsce: Dom rekolekcyjny św. Jana Pawła II przy WSD w Łomży

Termin: 31.07 – 7.08. 2022

Koszt: 750 zł (przy większej liczbie uczestników będzie niższy)

Link do zapisów:

SZKOŁA ANIMATORA ROK I:  https://forms.gle/h15SFcp6tmu3U37J6

Komentarz 01.12

”Gorliwość o dom Twój pożera mnie”.

Pan Jezus traktował Kościół jako dom Ojca Niebieskiego, szanował i troszczył się o to święte miejsce, dlatego nawet wpadł w gniew gdy widział handlujących w Świątyni bankierów i handlarzy…. Świątynia – Dom Boży jednak nie tylko święta budowla, miejsce modlitwy i spotkania z Ojcem Niebieskim. Pan Jezus nazwa świątynią również swoje ciało. … zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję…. (mówił zaś o świątyni swojego ciała…)

Św. Paweł – uświadamia nam, że także każdy z nas staje się Świątynią w chwili chrztu św. Od chrztu św. zamieszkuje w nas Duch Święty, zamieszkuje w nas Bóg w Trójcy Świętej. Jedyny…

W kontekście Adwentu dzisiejsze Słowo, które kieruje do nas Duch Święty zapytuje nas o naszą gorliwość, o naszą troskę o dom Ojca Niebieskiego. Nasza troska – gorliwość o Boży dom winna wzorować się na Panu Jezusie. Troska ta obejmuje więc Dom Boży w sensie świętej budowli – miejsca, w którym się modlimy, oraz w sensie naszej „izdebki serca” (sumienia). Warto więc tym czasie adwentu postawić sobie pytanie: na ile troszczę się Kościół parafialny, oraz jak wygląda moja gorliwość o czystość mojego serca np. czy obmywam się systematycznie z grzechów w sakramencie pokuty i pojednania, czy troszczę się o czas na modlitwę osobistą, modlitwę w ciszy serca – czyli nie przed ludźmi – nie na pokaz, ale taką prostą szczerą modlitwę, którą widzi tylko On….