Konferencja cz.2 ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA

Mt 16,18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 1. Na czym polega istota świętości Kościoła?  Nierzadko zdarza się, że ludzie wątpią w świętość Kościoła, ponieważ spotkali się ze złym zachowaniem, albo gorszącym stylem życia jakiegoś księdza czy biskupa, czy może chrześcijanina, który udziela […]

Konferencja cz.1 – 1.02.2023

Mt 16,18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. …wierzę w Kościół, w jeden Kościół Kiedy zastanawiamy się nad naszą wiarą, w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl Bóg. Wyznajemy przecież wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego – Ojca i Syna i Ducha […]

Spotkanie Liderów i Animatorów – Łomża 3XII2022

Słowo: Iz 30, 20-21Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. Za nami kolejne spotkanie Liderów i Animatorów, było to na pewno spotkanie szczególne. Razem ze wszystkim wspólnotami odnowowymi Diecezji Łomżyńskiej mogliśmy modlić się, słuchać konferencji i zwyczajnie […]

Spotkanie 30.11.2022

słowo na ten tydzień: MT 4, 18-19 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Konferencja „Uwielbienie” ze spotkania z dnia 5.10.2022

Rozpocznijmy cytatem z Księgi Tobiasza: „Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności” (Tb 12,6). Słowo Boże wzywa nas do oddania Bogu chwały, do wysławiania Go i uwielbiania. Aby dobrze […]

Słowo i komentarz ze spotkania z 28 września

 Jk 5,16b; „Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”  W tym krótkim zdaniu, które usłyszeliśmy bardzo ważne jest każde słowo, każde stwierdzenie: Zwróćmy uwagę na trzy elementy tego zdania: moc, wytrwałość i sprawiedliwość. Moc – modlitwa ma swoją moc, ale nie sama jak to niektórzy myślą i mówią modlitwa ma moc… takie stwierdzenie sugeruje, że modlitwa działa jak jakieś zaklęcie, albo […]