Rz 12, 1-2

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej1Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Słowo Boże na różne sposoby wzywa nas byśmy nie żyli „duchem tego świata”, ale duchem Bożym. Aby to było możliwe, konieczne jest ciągłe wpatrywanie się w Jezusa, poznawanie Go i naśladowanie…

Na modlitwach do Ducha Św. Prośmy, aby On udzielał nam swoich darów, szczególnie daru rozumu, byśmy potrafili rozeznawać wolę Bożą w naszej codzienności, daru męstwa, byśmy tę wolę konsekwentnie realizowali „