Łk 12:35-37: Niech będą przepasane biodra7 wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.

 

Słowo z Łk 12;35-37 wzywa nas do czujności i gotowości… Wyrazem tej czujności jest zapalona pochodnia, która symbolizuje światło wiary, nadziei i miłości, które otrzymaliśmy na chrzcie św. I które podtrzymujemy przez modlitwę , życie sakramentalne i dobre czyny…

Wezwanie do czujności i gotowości może wydawać się trwaniem w jakimś takim napięciu, jakimś takim religijnym nakręceniu, ale nie o to chodzi…Idzie tu przede wszystkim o postawę dyspozycyjności i pokory w przyjmowaniu woli Bożej w naszej codzienności oraz szczerą miłość wyrażającą się w służbie innym ludziom…Takiej postawy uczy nas Bóg , który sam pragnie przepasać się , a nam każe zasiąść do stołu , a obchodząc będzie nam usługiwał…

 Możemy mieć nadzieję na doświadczenie takiej miłości od Boga, jeśli w takiej postawie pokornej miłości będziemy Go naśladowali….

Ks. Andrzej