PROGRAM XV OSCh

Piątek       26 stycznia 2018 Przebaczenie drogą do uzdrowienia

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty
10.00 – konferencja I: „Czym jest przebaczenie ?” – ks. Krzysztof Kralka
10.45 – modlitwa śpiewem
11.00 – konferencja II: „Rachunek sumienia jako czas przyglądania się relacjom z innymi”
– o. Jacek Olczyk SJ
12.00 – Anioł Pański
12.15 – wprowadzenie oraz medytacja i rachunek sumienia – Michał Frąckiewicz
13.15 – przerwa obiadowa
15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.15 – Konferencja III: „Jak wyjść naprzeciw łasce przebaczenia ?”
– ks. prof. Romuald Jaworski
16.00 – modlitwa o przebaczenie i uzdrowienie relacji – ks. Andrzej Grefkowicz
17.15 – przygotowanie do Eucharystii
17.30 – Eucharystia
Posługa muzyczna: diakonia z Zambrowa

Sobota     27 stycznia 2018 Moja droga powołania

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty
10.00 – Konferencja I: „Do czego i dlaczego Bóg mnie powołuje?” – Christof Hemberger
11.15 – modlitwa uwielbienia
11.30 – Konferencja II: „Jak czerpać radość z drogi mojego życia?”- ks. Wojsław Czupryński
12.10 – Anioł Pański
12.15 – modlitwa wstawiennicza o radość w powołaniu i jego akceptację – Christof Hemberger
13.30 – przerwa obiadowa
15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.15 – świętowanie XV – lecia OSCh: koncert uwielbienia
17.15 – przygotowanie do Eucharystii
17.30 – Eucharystia
Posługa muzyczna: zespół New Life’m

Niedziela     28 stycznia 2018 Życie łaską Bożą

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty
10.00 – konferencja I: „Jak rozpoznać Boży Głos w swoim życiu ?” – Christof Hemberger
11.15 – warsztat: „Sposoby na wsłuchanie się w Boży Głos” – Norbert Dawidczyk
12.00 – Anioł Pański
12.10 – modlitwa o otwarcie na Boży Głos – Christof Hemberger
13.15 – przerwa obiadowa
15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.15 – Konferencja II: „Jak współpracować z łaską?” – Artur Skowron
16.15 – adoracja NS i podsumowanie (odkryć) – ks. Czarek Czarkowski
17.15 – przygotowanie do Eucharystii
17.30 – Eucharystia
Posługa muzyczna: zespół New Life’m
Więcej informacji na stronie Wspólnoty Wypłyń na głębię http://odnowa.eostroleka.pl