Niedawno Słowo dla Wspólnoty wzywało nas do poznawania Boga. Kim jest Bóg i jaki On jest. Jednym z najpiękniejszych określeń Boga jest Miłość.  Św. Jan Ewangelista podkreśla ,że Bóg jest miłością.  Ale co to znaczy,  że Bóg jest miłością, najbardziej poznajemy patrząc na krzyż. Bóg bierze na Siebie nasze grzechy, aby zło nas nie zniszczyło.  To wyraz największej miłości.

Św. Paweł kontemplując Chrystusa ukrzyżowanego, tworzy hymn o miłości,  w którym bardzo konkretnie opisuje Miłość Bożą. Patrząc na Chrystusa opisuje Kim On jest…. Zamiast słowa miłość możemy wstawić imię Jezus. Zobaczymy wtedy bardzo konkretnie jaki jest Bóg.

Zachęcam, by podobnie jak św. Paweł patrzeć na ukrzyżowanego Jezusa,  czy Najświętszy Sakrament i rozważać jaka jest Boża Miłość. Przywoływać w sercu te określenia z hymnu: Jezu Ty jesteś cierpliwy… łaskawy… niewyniosły – pokorny…. nigdy nie przestajesz nas kochać…. itd.

Prośmy Ducha św. aby pomógł nam jeszcze bardziej poznawać, rozumieć i kochać Boga w Jezusie Chrystusie.

Ks. Andrzej