Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. 
 A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.

RZ 15, 7. 13.

Św. Paweł zachęca chrześcijan do wzajemnej życzliwości i jedności w Chrystusie. Warto zwrócić szczególną uwagę na wersety 7-9, które podkreślają, że Chrystus przyjął zarówno Żydów i pogan jako swoich braci i siostry, oraz że obie grupy powinny się nawzajem szanować i chwalić Boga za Jego miłosierdzie. To dla nas zachęta do wzajemnej akceptacji, otwartości i życzliwości mimo naszych różnic osobowościowych i poglądowych w wielu kwestiach… To także zachęta do otwartości na innych ludzi spoza naszej wspólnoty Odnowy, do postaw miłosierdzia wobec każdego człowieka nawet spoza Kościoła katolickiego… Werset 13 – jest błogosławieństwem św. Pawła dla jego czytelników, aby Bóg dał im radość i pokój w wierze oraz nadzieję przez moc Ducha Świętego. Starajmy się o taką postawę błogosławieństwa i modlitwy za wszystkich, których spotykamy na co dzień.

KS. Andrzej