Słowo na spotkanie:Dz 20, 26-31

Miejsce: Restauracja Colnus, ul. Strażacka 1, 18-500 Kolno

Program:

9:00       powitanie/zawiązanie wspólnoty/modlitwa uwielbienia

9:30       nauczanie 1

10:15    świadectwo o blaskach i cieniach bycia opiekunem grupy Odnowy

10:30    przerwa (kawa, herbata, ciasto)

11:15    panel dyskusyjny w grupach

12:30    ogłoszenia

13:00    obiad (na miejscu w sali)

13:45    nauczanie 2

14:15    modlitwa o radość, świeżość i nowość doświadczenia Ducha Świętego

15:00    Eucharystia

ok.16:00          zakończenie

Wejściówka +obiad – 20 zł                       Bez obiadu – dowolna ofiara

W trakcie spotkania będzie trwał kiermasz książek i dekoracji świątecznych– nic nie przywozimy, ale zachęcam, żeby coś nabyć – dochód na Widźgowo.

Będzie też można nabyć archiwalne numery Zeszytów Odnowy, bo będziemy zachęcać do ich prenumeraty.

Kto może, niech weźmie ze sobą plakietki do identyfikatorów.