Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
 Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

Łk 10,1-2

Słowo to kojarzy mi się z powołaniem do życia, do wiary, do szczęścia, do miłości, do zadań specjalnych dla Królestwa Bożego, do służby w Kościele, we wspólnocie, do ewangelizacji na różnych polach, przestrzeniach życia. To Bóg powołuje – zaprasza, On wzywa każdego dnia, w każdej chwili, dlatego tak ważne jest by codziennie odkrywać Jego wolę, by stawiać sobie i Bogu pytania: -do czego mnie Bóg powołuje, -czego oczekuje… Aby usłyszeć i dobrze rozumieć wolę Bożą, powołanie, zadanie potrzeba dużo modlitwy: o Dary Ducha św., o łaskę rozeznania, o Jego prowadzenie. Codzienna modlitwa, rozeznawanie woli Bożej sprawi, że nasze życie będzie piękną odpowiedzią Bogu na Jego miłość, będzie miało sens, smak, pokój i radość wewnętrzną oraz uzdolni nas do budowania Królestwa Bożego, do służby w Kościele, we wspólnocie. Słowo przynagla nas także do modlitwy za innych o otwartość na Boże wołanie i wytrwałość w odpowiadaniu Bogu „TAK” swoim życiem.