„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby BożejNie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”

Słowo, które dziś kieruje do nas Duch Święty (z listu św. Pawła) to ogólnie sformułowana zasada życia chrześcijańskiego, „…proszę was, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby…”
W jaki sposób realizować tę zasadę uczy nas Jezus Chrystus. On jest najpiękniejszym wzorem ofiarowania swego życia Bogu Ojcu. Całe życie Jezusa było miłą Bogu ofiarą, ponieważ w każdej chwili pełnił Jego wolę. Wiele razy mówił o sobie: „Ja żyję dla Ojca” (J 6, 57). „Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (J 8, 29). „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał” (J 4, 34). „Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał” (J 6, 38). Takiego posłuszeństwa woli Ojca uczył swoich uczniów. Takiego posłuszeństwa woli Bożej uczy nas wszystkich.
Prośmy dziś o światło Ducha św., byśmy potrafili rozeznać, jak wyglądało nasze dotychczasowe ofiarowanie życia Bogu? Czy oddawaliśmy się Bogu tak do końca i bez reszty? Czy dziś mam pragnienie by ofiarować swoje życie Bogu Ojcu na wzór Jego Syna Jezusa Chrystusa? Czy pragnę wpatrywać się w Jezusa Chrystusa, który uczy, na czym polega ofiarowanie życia Bogu?
Duchu święty odnawiaj nasze umysły, chroń nas od wpływów światowego sposobu myślenia i oświecaj byśmy potrafili rozpoznawać wolę Ojca Niebieskiego każdego dnia. Prośmy Cię Duchu Święty o pragnienie złożenia ofiary z życia, o pragnienie poddania się Bożej woli i pragnienie świętego życia na wzór Jezusa Chrystusa.

ks. Andrzej