Homilia z Mszy Św. przed przyjęciem NASZEGO CREDA:

Fragment z Księgi Machabejskiej, który przed chwilą usłyszeliśmy przedstawia nam wyjątkowe, bo przypieczętowane własną krwią świadectwo wiary w Boga. Za wierność Bożemu prawu Eleazar oddaje życie: „Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleści na ciele, dusza jednak cierpi to z radością” W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty.. – czytamy w zakończeniu I czytania…

Także dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia nam wyjątkowe świadectwo Zacheusza, który ze względu na Jezusa Chrystusa całkowicie zmienia swoje życie. Wcześniej kolaborant, zdzierca, bardzo bogaty zwierzchnik celników, a po spotkaniu z Jezusem oddaje ubogim połowę swojego majątku, a skrzywdzonym poczwórnie wynagradza.

Świadectwo wiary z I czytania i z ewangelii, ale myślę, że każde świadectwo chrześcijańskiego życia jest poprzedzone doświadczeniem osobistego spotkania z Bogiem.

Bóg pierwszy objawia siebie, swoją miłość, miłosierdzie i pragnie naszej odpowiedzi: odpowiedzi otwartości, zaufania i zaproszenia jak Zacheusz do swego domu czyli do Twojego serca…. w którym On może stale przebywać i czynić wspaniałe rzeczy… Tobie i tym z którymi Ty się spotykasz….

Dziś, kochani bezpośrednio po Mszy świętej w czasie adoracji Jezusa Chrystusa w Najśw. Sakramencie będzie okazja abyśmy byli świadkami pięknego wydarzenia: złożenia wielu świadectw wiary i zaufania Panu Jezusowi przez członków Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

Niektórym ludziom, nawet z naszej parafii wydaje się, że wspólnota Odnowy w Duchu Świętym to grupa osób, którzy tylko ładnie się modlą, ładnie śpiewają, ładnie się uśmiechają i wysoko wznoszą dłonie na modlitwie…  Oczywiście to wszystko prawda, ale nie cała prawda… Cała prawda jest taka, że wspólnota Odnowy w Duchu nie zatrzymuje się tylko na powierzchni… na ładnych – zewnętrznych – emocjonalnych formach pobożności, ale podejmuje świadome bardzo głębokie życie duchowe polegające na rozeznawaniu woli Bożej w codziennym życiu, na rozważaniu Słowa Bożego, na stawianiu Eucharystii w centrum swojego życia, na ciągłej formacji we wspólnocie i przez udział w różnych szkoleniach organizowanych przed koordynatorów diecezjalnych i ogólnopolskich…. Członkowie wspólnoty praktykują codzienny rachunek sumienia i systematycznie korzystają z sakramentu pokuty; a także podejmują wiele dzieł na rzecz parafii, podejmuje wiele posług ewangelizacyjnych i charytatywnych. Członkowie Odnowy w Duchu odwiedzają ludzi samotnych, chorych, służą modlitwą wstawienniczą, pomagają tym, którzy przeżywają trudne sytuacje życiowe;

Kochani, cieszę się, że mogę wam towarzyszyć jako opiekun wspólnoty i życzę wytrwania tym ,którzy dziś po Mszy świętej w czasie adoracji złożą Panu Jezusowi w ofierze bardzo konkretne pragnienia zawarte w 11 punktach tzw. „Naszego Credo” – pragnienia, które są piękną syntezą głębszego autentycznego życia duchowego – stylu życia, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu…  Amen.

ks. Andrzej