1. Miłość to Bóg.  Jaki jest Bóg? Patrząc na Jezusa św. Paweł pokazuje nam bardzo konkretnie ,w jaki sposób Bóg kocha każdego człowieka… (1Kor 13, …)

2. Widząc cechy Bożej Miłości poznaję siebie, poznaję to jak wygląda moje miłowanie Boga i bliźniego, poznaję braki mojej miłości…  Jak konkretnie kocham ja?

3. Wydaje się nam być może, że nie potrafimy kochać tak jak Jezus (1Kor 13, ).  To nie prawda.  Jeśli liczymy na własne siły, to rzeczywiście nie potrafimy tak kochać jak Pan… do tego jeszcze mamy problem z uczuciami….

Uczucia mogą pomagać w miłowaniu, ale niejednokrotnie mogą  przeszkadzać…. dlatego nie kierujemy się uczuciami,  emocjami,  uprzedzeniami,  ale Duchem Miłości – Świętym, Duchem  Rozumu,  Rady, Męstwa itd…

Bóg  nas uzdolnił do Miłości takiej jaką On nas umiłował  dając  nam swojego Ducha, w którym  potrafimy prawdziwie kochać. Wystarczy  chcieć,  wystarczy łączyć się, że Źródłem Miłości i współpracować z Jego łaską ( czyli decydować, okazywać miłość, praktykować miłość niezależnie od uczuć czy innych trudności)

Maryjo Matko Pięknej Miłości módl się za nami Amen.

ks. Andrzej