Program

„Aby byli jedno…” – dla ewangelizacji!

 

Piątek (18 maja)

9.30  Powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa uwielbienia (zespół prorocki)

10.15 Konferencja I: Podstawy jedności w KościeleUlf Eckman

11.15 Adoracja – …( )aby, byli jedno jak ja w Nich, a Ty we mnie… (por. J 17, 22-23)

12.00 Anioł Pański

12.15 Konferencja II: O jedności między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymiabp Grzegorz    

                                                                              Ryś, metropolita łódzki

13.15 Ogłoszenia

13.30 Obiad

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i wprowadzenie do Eucharystii jako godziny jedności

15.15 Msza św. – abp Józef Górzyński, metropolita warmiński

17.00 Konferencja III: Relacje pokoleniowe w OdnowieInga Pozorska (Mocni w Duchu)

18.15 Kolacja

19.15 Panele/spotkania tematyczne:

  1. Młodość – lubię to! (Mocni w Duchu, Łódź)
  2. Przymierze – droga do jedności (Ulf Ekman)
  3. Jak zamienić nieprzyjaciela w przyjaciela? (ks. Andrzej Grefkowicz)
  4. Podstawy posługi prorockiej
  5. Jak pomagać małżeństwu w budowaniu jedności? (Joanna i Norbert Dawidczykowie)

21.00 Apel jasnogórski

 

Sobota (19 maja)

9.30   Powitanie, zawiązanie wspólnoty – modlitwa (zespół prorocki)

10.15 Konferencja I: – Od słuchania do jednościks. Sławomir Płusa

11.00 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu Innego – ks. Andrzej Grefkowicz

11.30 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa CharyzmatycznaUlf i Birgitt Ekman

12.30 Ogłoszenia

12.45 Przerwa obiadowa

13.30 Sakrament pokuty i pojednania

14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – Młodzi Młodym

15.15 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią

15.45 Modlitwa: prośba o jedność – Ulf i Birgitt Ekman

16.15 Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

  1. 17.45 Rozesłanie

 

19-22 Wigilia Zesłania Ducha Świętego przed jasnogórskim szczytem – Festiwal Ruah