Ez 36,27

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.


Słowo , które usłyszeliśmy jest zapowiedzią wspaniałej obietnicy Boga: ”… Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawię byście żyli według moich praw…”
Ta obietnica już została zrealizowana przez Jezusa Chrystusa .Po zmartwychwstaniu, w dzień Pięćdziesiątnicy Pan Jezus obdarzył swój Kościół obecnością i działaniem swojego Ducha. Każdy z nas otrzymał już tego Ducha w sakramencie chrztu św. Tym Duchem Bożym, zostaliśmy umocnieni w sakramencie bierzmowania, ale często zapominamy o tym wspaniałym darze, a niektórzy tracą nawet wiarę w Jego obecność, ponieważ nie korzystają z tego daru ( Ducha Świętego), nie otworzyli się na Jego działanie, natchnienia, a jeśli nawet próbują rozwijać się w wierze, to ograniczają się do zewnętrznych praktyk religijnych i rozmijają się z Bożą wolą, następnie zniechęcają się i rezygnują z dalszego wysiłku.
Jeżeli podobnie dzieje się w Twoim życiu, to  wracaj do tego Słowa , które mówi Bóg: ”…Chcę tchnąć w ciebie mojego Ducha, abyś żył w Moim Duchu ..”- czyli przyjął styl życia według Bożego Ducha.
Bóg chce , ale czy Ty chcesz? Czy pragniesz żyć według Bożego Ducha, czy o to prosisz?
Jeżeli chcesz i pragniesz , to właśnie teraz powiedz o tym Bogu – obecnemu tu fizycznie, w swoim Ciele i Krwi – w Hostii Świętej. I często o tym mów Bogu- chcę, pragnę, proszę, ale czyń to z pokorą , ze skruchą jak psalmista: „ Stwórz o Boże we mnie nowe serce i daj mi swego Ducha..”, albo swoimi słowami: , „Panie Jezu , napełnij mnie Duchem Świętym..”,  „ Duchu Święty stwarzaj mnie na nowo, przemieniaj mnie, umacniaj – proszę Cię Duchu Święty” itp…
Kiedy tak modlisz się , otwierasz się na Boga to uwierz, że On natychmiast działa! On naprawdę cię przemienia, napełnia Twoje serce miłością i już stajesz się nowym człowiekiem. On zmienia twoje pragnienia, kryteria , wartości , sposób myślenia, a twoje życie staje się coraz bardziej spójne z wolą Bożą. Czujesz pokój , radość i inni doświadczają twojej cierpliwości , uprzejmości , dobroci, łagodności i opanowania.


ks. Andrzej