12.10.2019 – Kongres Ruchów i Stowarzyszeń – Łomża

8-10.11.2019 – Weekend o proroctwie- ks. M. Nowosielski

23.11.2019 – Spotkanie liderów i kapłanów

7.12.2019 – Spotkanie liderów i animatorów – Wyszków

7-9.02.2020 – XVII OSCH – Ostrołęka

29.02.2020 – Spotkanie liderów i kapłanów

13-15.03.2020 – Weekend o rozeznawaniu (prow. Monika Wojciechowska) – data do potw.

18.04.2020 – Spotkanie liderów i animatorów