Dobrze, że jesteś!


 Szczęść Boże,

Zapraszamy do pogłębienia formacji na podstawie listów do
Siedmiu Kościołów z Apokalipsy wg. św. Jana.

Zapisz się na bezpłatne Seminarium Formacyjne
Seminarium Odnowy Kościoła
więcej szczegółów tutaj: https://bit.ly/3mJg21i

 

PROGRAM SEMINARIUM
10.05.2021 – TYDZIEŃ WSTĘPNY
Temat: Obrazy Kościoła
Modlitwa: NABOŻEŃSTWO UWIELBIENIA I DZIĘKCZYNIENIA ZA KOŚCIÓŁ

17.05.2021 – TYDZIEŃ 1
Temat: Powrócić do pierwotnej miłości i gorliwości
Ap 2, 1-7 – List do Kościoła w Efezie

24.05.2021 – TYDZIEŃ 2
Temat: Wierność powołaniu pośród próby, ucisków i cierpienia
Ap 2, 8-11 – List do Kościoła w Smyrnie

31.05.2021 – TYDZIEŃ 3
Kompromisy ze „światem”
Ap 2, 12-17 – List do Kościoła w Pergamonie

Modlitwa: NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGANIA ZA GRZECHY KOŚCIOŁA

7.06.2021 – TYDZIEŃ 4
Wiara konsekwentna
Ap 2, 18-29 – List do Kościoła w Tiatyrze

14.06.2021 – TYDZIEŃ 5
Kościół w letargu
Ap 3, 1-6 – List do Kościoła w Sardes

21.06.2021 – TYDZIEŃ 6
W więzach Wspólnoty
Ap 3, 7-13 – List do Kościoła w Filadelfii

Modlitwa: NABOŻEŃSTWO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH I MODLITWA O WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (POSŁANIE)
(Przynosimy świece)

28.05.2021 – TYDZIEŃ 7
Bogactwo Kościoła narzędziem służby
Ap 3, 14-22 – List do Kościoła w Laodycei

Organizatorzy Seminarium:
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej
Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi

Wspierając fundacje, wspierasz dzieła ewangelizacyjne:

Fundacja Krajowego Zespołu Koordynatorów
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce,
bank: BNP Paribas,
nr konta: 31 1750 0009 0000 0000 3654 1377
w tytule: darowizna na cele statutowe