15284853_887646411371957_3811894542719797214_n

W sobotę 3 grudnia br. w Kolnie odbędzie się jesienno-zimowa sesja spotkania liderów i animatorów. Tym razem będą nam towarzyszyć słowa z Listu do Kolosan:

„Słowo Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko [niech będzie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” Kol 3,16-17

Program spotkania

9.30 Powitanie
9.40 Zawiązanie wspólnoty i modlitwa uwielbienia
10.00 Nauczanie – dążenie do świętości
11.00 Przerwa na kawę
11.30 Modlitwa
13.00 Obiad
14.00 Ogłoszenia
14.30 Adoracja
15.00 Eucharystia

Zgłoszenia
Spotkanie odbędzie się w Hotelu – Restauracji COLNUS przy ul. Strażackiej 1. Na spotkanie można zgłaszać się do 01.12.2016.