15400358_1308031379248922_3671479273326732414_n
fotorelacja

W Uroczystości Niepokalanego Poczęcia N. M. P. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” zaprosiła wszystkich parafian do modlitwy Akatystem w kościele Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

Akatyst jest rodzajem hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim. Akatyst składa się z mniejszych form poezji liturgicznej – kondakionów i ikosów. Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco. Niekiedy stanowią zasadniczą część szczególnych nabożeństw, co dotyczy zwłaszcza najbardziej znanego Akatystu ku czci Bogurodzicy.


,