PROGRAM XVI OSCh

 

Piątek, 1 lutego 2019 – „Zagrożenia duchowe w życiu chrześcijanina”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – I konferencja: „Zagrożenia duchowe w życiu chrześcijanina” – ks. Marek Wasąg

11.00 – świadectwo

11.15 – panele tematyczne

  1. „Jak sobie radzić z uzależnieniami i współuzależnieniami ?” – ks. Jacek Zakrzewski SAC
  2. „Jak radzić sobie z lękiem…?” – Asia i Norbert Dawidczykowie
  3. „Jak radzić sobie z relatywizmem i lenistwem duchowym ?” – Ida Niemirowska
  4. „Jak radzić sobie z grzechami języka w kontekście troski o relacje we wspólnocie ?” – WMU

13.15 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – WMU

15.15 – Konferencja II: „Człowiek wolny a człowiek zniewolony” – ks. Mirosław  Nowosielski

16.00 – refleksja w parach – ks. Mirosław Nowosielski

16.15 – modlitwa charyzmatyczna „O zerwanie więzów uzależnień z wyznaniem Jezusa jako Pana”

– o. Michał Murzyn OP

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

 

Sobota, 2 lutego 2019 – „Kocham siebie, kocham ciebie”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – Konferencja I: „Kochać siebie samego – w drodze ku akceptacji” – Monika i Marcin Gajdowie

11.00 – świadectwo

11.15 – refleksja w parach

11.30 – Konferencja II: „Kocham siebie, kocham ciebie” – ks. Stanisław Tokarski

12.30 – adoracja NS  „W lustrze Bożej Miłości” –  Monika i Marcin Gajdowie

13.15 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – WMU

15.15 – Konferencja III: „Miłość budująca i miłość rujnująca” – o. Andrzej Bielat OP

16.15 – modlitwa charyzmatyczna „O łaskę akceptacji i miłości siebie i innych”

– Joanna i Norbert Dawidczykowie

17.00 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna: piątek/sobota – Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

 

Niedziela, 3 lutego 2019 – „Kościół – nasz dom”

09.30 – powitanie, zawiązanie wspólnoty

10.00 – Konferencja I: „Kościół mój dom” – Maciej Górnicki

11.00 – refleksja w parach – Ewa Zych

11.15 – modlitwa Słowem Bożym – Ania Bubrzycka

12.00 – Konferencja II „Ubogich zawsze mieć będziecie” – s. Anuncjata i ks. Adam Jabłoński

12.45 – „Dziewczynka z zapałkami” – teatr „Promyki Dziesiątki”

13.30 – przerwa obiadowa

15.00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja III: „Jak kształtować relację świeccy – duchowni w Kościele” –

Danusia Zajkowska i ks. Andrzej Brzozowski

16.00 – świadectwo

16.15 – refleksja w parach – Dorota Śledzińska

16.30 – modlitwa  „O miłość do Kościoła” – Ania i Marek Rokitowie

17.15 – przygotowanie do Eucharystii

17.30 – Eucharystia

Posługa muzyczna:  niedziela – diakonia z Zambrowa

 

Szczegóły na stronie Wspólnoty Wypłyń na głębię: http://odnowa.eostroleka.pl