„Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca” J 14,31

Taki temat proponuje nam dziś Duch Święty… Pan Jezus całym swoim życiem przekazuje nam bardzo ważną prawdę o Sobie: Ja miłuję Ojca… Jest to jednocześnie prawda o Miłości Ojca, bo „kto Mnie widzi widzi i Ojca” mówi Jezus.
I ta Miłość Ojca i Syna sprawiła, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Ojca. Aby świat poznał, że Bóg jest Miłością, i że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, aby każdy człowiek poznał Bożą Miłość i na tę Miłość odpowiedział miłością. To jest wolą Ojca mego, aby każdy kto we mnie wierzy miał życie wieczne, czyli życie w Bożej Miłości.
Kochani, Miłość Boża jest najważniejszym motywem misji Jezusa Chrystusa, ale teraz jest czas Kościoła – Kościół ma kontynuować misję Jezusa Chrystusa, a więc to Miłość ma być głównym motywem, motorem, siłą i celem działania Kościoła. Tak jak Jezus przyszedł dać świadectwo o Miłości tak teraz Kościół wypełnia tę misję dawania świadectwa o Miłości – Miłości od Boga i Miłości do Boga. To świadectwo jest bardzo ważne, dlatego w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o wypełnianiu tej misji przez apostołów i w refrenie psalmu responsoryjnego powtarzaliśmy wezwanie „Niech wierni Twoi głoszą Twe Królestwo” (wierni, czyli my wszyscy mamy głosić Królestwo Boże, a to Królestwo to Miłość, sprawiedliwość i pokój…
Wzorowo przez wieki głoszą to Królestwo Święci i Męczennicy. Ich świadectwo jest skuteczne i pociągające, ponieważ głosili Miłość – Miłość piękną, czystą, bezinteresowną, ofiarną, dynamiczną i radosną. Taką Miłość można głosić tylko w jeden sposób: życiem wypełnionym Miłością (samo mówienie, nauczanie o tej Miłości nie wystarczy)
Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu wyjaśnia, że nie przyszedł by nawracać, ani by „wlewać do ucha świętą teologię łyżeczką”, lecz aby usiąść obok i wyjawić swój sekret: „że ja, ksiądz, wierzę Panu Bogu jak dziecko” …
O to kochani idzie w świadectwie… i w całej ewangelizacji…
Warto dziś postawić sobie pytanie: jakie jest moje aktualne świadectwo wiary? W jakiej kondycji jest moja miłość?
Przyjdź Duchu Święty, Duchu Miłości, uzdalniaj nas do świadectwa Miłości.
Maryjo Matko Pięknej Miłości módl się za nami. Amen.

ks.Andrzej