„Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie matki. Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu miejscach, tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja – ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?”
Matka Teresa z Kalkuty

Na skrzyżowaniu ulic Polowej i Alei Legionów został umieszczony bilbord z hasłem: „Aborcja bez granic”. Jest to bilbord, który zachęca do łamania prawa polskiego i do aborcji dzieci nienarodzonych. W niedzielę Dobrego Pasterza czytaliśmy w Ewangelii, że Jezus pragnie odnaleźć owce, które zagubiły się z Jego owczarni. Możemy Mu w tym pomóc, obejmując swoją modlitwą wszystkich tych, którzy się zagubili w swoim strachu, obawach, frustracjach do tego stopnia, że domagają się wolności w decyzji o odebraniu życia dzieciom w łonach swych matek. Otoczmy ich modlitwą, by Pan Bóg przemienił ich serca, aby Jego miłość dotknęła ich i przemieniła. Zachęcamy, by w maju otoczyć te osoby modlitwą, odmawiając Litanię Loretańską. Niech Matka Jezusa stanie się dla nich wzorem kobiety, która przyjęła łaskę macierzyństwa, choć wiązało się to dla Niej z wieloma trudnościami.
Dziecko ma nie tylko ziemskich rodziców – matkę i ojca, ma też Ojca niebieskiego, Który dał mu duszę nieśmiertelną i o swym dziecku nigdy nie zapomni. My też pamiętajmy.

Zespół Koordynujący
Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej

Łomża, 01.05.2021