24.05.2023

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.

Ps 145, 3-5

 Najpiękniejszą modlitwą biblijną jest wysławianie wielkich dzieł Boga, które mówią o Jego miłości, miłosierdziu, dobroci, łagodności wobec swoich stworzeń. Te wielkie dzieła Pana to przede wszystkim dar istnienia, dar życia oraz wszystko co Pan uczynił, aby zbawić świat, aby zbawić wszystkich ludzi. 

Psalmista przemawia w imieniu wszystkich wiernych, także w imieniu nas wszystkich. Tego psalmu właściwie nie trzeba wyjaśnić, warto po prostu tym psalmem się modlić.

        Zwróćmy jeszcze uwagę na zwrot pokolenie pokoleniu…. to dla nas wezwanie byśmy troszczyli się o przekazywanie wiary młodszemu pokoleniu, aby wielkie dzieła Pana nigdy nie zostały zapomniane…

Ks.Andrzej