W sobotę 27 maja odbyła się w Katedrze w Łomży wigilia Zesłania Ducha Świętego. Na uroczystości zebrały się licznie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, oraz mieszkańcy Łomży.

Rozpoczęliśmy uroczyście odśpiewaniem Akatystu na cześć Ducha Świętego.

Po modlitwie Uwielbienia, Konferencję wygłosił Ks. Jacek. Przypomniał nam w przywołanych fragmentach Pisma Świętego, jak Duch Święty od stworzenia Świata działał wśród nas i jak dzięki niemu wzrastamy w Kościele Świętym.

W homilii natomiast słowo do nas skierował Ks. Adam.

Radość przebywania w wspólnocie. Nasz „Wieczernik” odpowiedzialny był za oprawę muzyczną.

P.A.

Poniżej zamieszczony jest film ze spotkania – Jest to II część – czyli główne (bez wstępu) uroczystości Wigilii Zesłania Ducha Świętego.