Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Kluczem do rozumienia całej Biblii jest Miłość. Bóg, który jest Miłością stworzył nas z miłości i powołał do miłości. Dlatego też tak często Słowo Boże przypomina nam o miłości i wyjaśnia na czym ta miłość polega. Św. Jan w swoim liście przypomina o tym co powiedział Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” . Pan Jezus wyjaśnił co to znaczy posługując się alegorią winnego krzewu i latorośli. Jeśli będziemy trwać w nim poprzez zachowywanie przykazania miłości, będziemy trwać w Bogu i doświadczać owoców Jego Ducha. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.

Tradycja mówi, że kiedy św. Jana – już jako starca – pytano o nauczanie Pana, on powtarzał zawsze słowa nowego przykazania. Kiedy go pytano, czemu nie mówi o niczym innym, odpowiadał: „Bo to jest przykazanie Pana! Jeśli nim żyjemy – to wystarczy”.

ks.Andrzej