Komentarz do Słowa: W chrześcijaństwie, a ściślej w Kościele Katolickim jest wiele dróg i wielu mistrzów rozwoju życia duchowego. Najbardziej popularne metody rozwoju duchowego to szkola franciszkańska, dominikańska, benedyktyńska, karmelitańska i ignacjańska. Te drogi i mistrzowie życia duchowego pomagają nam zbliżyć się .do prawdy – do Jezusa, ale zawsze pozostaną one jedynie narzędziem, pomocą. Najważniejsze jest by po takim zbliżeniu się do źródła Prawdy – do Jezusa, z tego źródła korzystać, czerpać. Codzienny kontakt ze słowem Bożym, niedzielna Eucharystia, adoracja Najświętszego sakramentu, medytacja… to czerpanie z samego źródła, które prowadzi do prostoty i pokory serca, przemienia duchowo, jest „wewnętrznym balsamem” – przynosi ukojenie duszy. Przemieniając nas, przemienia innych, wnosi dobro i miłość w świat… Pan Jezus zaprasza nas wszystkich jako tych utrudzonych i obciążonych, byśmy przyjęli Jego jarzmo, czyli powierzyli się Jemu i przejmowali postawę Jego serca, które jest łagodne, delikatne, pokorne, ciche, dalekie od wyniosłości, emanujące pokojem i przelewające miłość na tych, którzy chcą przebywać w Jego bliskości.

ks.Andrzej